Sarantis Világszerte


Látogassa meg csoportunk webhelyét

Sarantis Group | Angol

Vagy válasszon helyet

FENNTARTHATÓSÁG

Fenntarthatóság

Üzleti modellünk középpontjában a fenntarthatóság áll, és ez vezérel bennünket a mindennapi üzleti életben.
Úgy gondoljuk, hogy minden eddiginél fontosabb az, hogy dinamikus és védelmező szellemben kezeljük az előttünk álló globális környezeti és társadalmi kihívásokat. Mivel felismertük felelősségünket a jövő generációi iránt, elkötelezzük magunkat amellett, hogy társadalmi, környezeti és etikai szinten egyaránt hozzájáruljunk a változásokhoz.

Küldetésünk és értékeink képezik vállalati filozófiánk és üzleti modellünk alapját. Az erkölcsös magatartás inspirálja morális kultúránkat. A kiválóság, a bizalom, az alázat, a felelősségvállalás és a fenntarthatóság a mi iránytűnk a célunk megvalósításánál, amelyek meghatározzák, hogyan végezzük üzleti tevékenységünket a külső és belső szempontok figyelembevétele mellett.

A csúcsminőségű márkák elérhetővé tételére irányuló tevékenységünk során fő prioritásunk a társadalom és a környezet iránti felelősségvállalás tevékenységi körünkön belül.
Célunk, hogy hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink, fogyasztóink, partnereink, alkalmazottaink és más érdekelt felek számára, miközben hűek maradunk kötelezettségvállalásainkhoz és vállalati identitásunkhoz.

Fenntarthatósági stratégiánk a gazdasági siker és a felelős környezeti és társadalmi szokások közötti optimális egyensúly fenntartásán alapul, és négy cselekvési pillérre épül:

Fenntartható termelés és fogyasztás

Termékek teljes életciklusa során elkötelezettek vagyunk azok környezeti és társadalmi hatásainak felmérése és kezelése iránt annak érdekében, hogy a fenntartható termelést saját tevékenységeinkre nézve biztosíthassuk, és a felelős fogyasztási szokásokat az értékláncunkon belül megfelelően támogathassuk.

Jól működő közösségek

Elkötelezettek vagyunk a közösségi kapcsolatok építése iránt minden olyan országban, ahol jelen vagyunk és működünk, ezáltal társadalmi-gazdasági hatást generálva érdekelt feleink számára.

Felhatalmazott munkavállalók

Elkötelezettek vagyunk a munkavállalók munkahelyi egészségének, biztonságának és jóllétének védelme, az emberi erőforrások fejlesztését szolgáló képzés biztosítása, valamint a sokszínűség, az esélyegyenlőség és az emberi jogok védelme mellett.

Felelős irányítás

Elkötelezettek vagyunk egy minden szempontból megbízható vállalatirányítás megőrzése mellett, ideértve a fenntarthatóságra gyakorolt hatásunk, a jogszabályoknak való megfelelés és az üzleti etika ellenőrzésére vonatkozó szerepeket és felelősségi köröket is.

A fenntartható fejlődés stratégiája

Gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaink elemzése négy fő ESG [Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási)] pillért azonosított, és a fenntartható fejlődés következő kulcsfontosságú témáit határozta meg 2025-ig terjedően. 

Sajtóközlemények

Fedezze fel legfrissebb híreinket tevékenységeinkkel, márkáinkkal, embereinkkel, fenntarthatósági tevékenységeinkkel kapcsolatban.

Több
Change cookies consent Revoke cookies consent