Sarantis Világszerte


Látogassa meg csoportunk webhelyét

Sarantis Group | Angol

Vagy válasszon helyet

SARANTIS HUNGARY

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 • FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A GR. SARANTIS SA weboldal oldalainak és szolgáltatásainak látogatója/felhasználója köteles a jelen dokumentumban foglaltakat figyelmesen elolvasni, és amennyiben a felsorolt feltételekkel nem ért egyet, az esetben a weboldalt nem használhatja. Ellenkező esetben azt feltételezzük, hogy a látogató/felhasználó a jelen feltételeket elfogadja és azokhoz hozzájárulását adja. Egy adott oldalon feltüntetett, kifejezetten eltérő rendelkezések hiányában itt felsorolt jogi információk és feltételek a GR. SARANTIS SA valamennyi weboldalára vonatkoznak.   

A SARANTIS SA nem felel semmi olyan cselekedetért, amelyet bármely személy vagy szervezet – tartózkodása/működése helyszínétől függetlenül – közvetlenül vagy közvetve a jelen weboldalon található vagy azon keresztül elérhető információk eredményeként hajt végre, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat a GR. SARANTIS SA vagy más harmadik fél szolgáltatja. A jelen weboldalon elérhető információk egyike sem értelmezhető tanácsadásként vagy ajánlásként, és a jelen weboldal nem képezheti semmilyen döntés vagy cselekedet alapját. Előfordulhat, hogy a jelen weboldalon található információk nem mindig teljesen naprakészek, és ezért az ott szereplő információk „TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL” és az „ELÉRHETŐ ÁLLAPOTBAN” állnak rendelkezésre. A GR. SARANTIS SA semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget vagy garanciát a jelen weboldal tartalmáért, beleértve, de nem kizárólagosan, az itt szereplő tartalom időszerűségét, pontosságát, teljességét vagy egy adott célra való alkalmasságát, illetve azt, hogy a weboldal használatából esetlegesen származó eredmény nem tartalmaz hibákat, vagy megbízhatónak tekinthető. A látogató/felhasználó elfogadja, hogy a weboldalról vagy a weboldalon keresztül kapott vagy letöltött információk felhasználása saját belátása szerint és az ő felelősségére történik.

A honlapra való belépéssel a GR. SARANTIS SA weboldala oldalainak és szolgáltatásainak látogatója/felhasználója tudomásul veszi, hogy annak használata saját felelősségére történik, és hogy a weboldal létrehozásában, előállításában vagy közzétételében részt vevő felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel. Jelzésképpen, de nem korlátozó jelleggel kijelentjük, hogy a jelen weboldal nem felelős semmilyen közvetlen, véletlen, következményes vagy közvetett kárért vagy bármely olyan költségért vagy kiadásért (beleértve az ügyvédi, szakértői vagy egyéb költségeket), amely közvetlenül vagy közvetve a weboldalhoz való hozzáférésből, a weboldal használatából vagy a weboldalon való böngészésből, illetve bármely anyag, szöveg, adat, kép, videó vagy hangfájl e weboldalról való letöltéséből eredhet, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely olyan vírus okozta eseményt, hibát, emberi tevékenységet vagy mulasztást, amely bármely számítógépes rendszer, telefonvonal, számítógépes hardver, szoftver vagy program meghibásodásából, vagy bármilyen más hibából, mulasztásból vagy késedelmes átvitelből származik a számítógép vagy a hálózati kapcsolat részéről.

A SARANTIS SA bármilyen garancia, illetve felelősség vállalása nélkül mindent megtesz annak érdekében, hogy az információkat és az összes tartalmat a lehető legnagyobb pontosság, egyértelműség, időszerűség, teljesség és elérhetőség jellemezze. A GR. SARANTIS SA semmilyen esetben – beleértve a gondatlanság esetét is – nem felelős a látogatónak/felhasználónak a weboldal használata miatt okozott károkért.

Hangsúlyozzuk, hogy a jelen weboldalon semmi sem tekinthető a GR. SARANTIS SA részvényeibe vagy egyéb értékpapírjaiba való befektetésre vagy egyéb módon történő részvételre való felhívásnak. A tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek a weboldalon megjelenített előrejelzésektől, véleményektől vagy kitűzött céloktól, és a tárgyi értékpapírok múltbeli árfolyamteljesítménye nem tekinthető a jövőbeli teljesítményre vonatkozó megbízható tájékoztatásnak.

Ezenkívül a GR. SARANTIS SA termékeiről szóló azon információkkal kapcsolatban, amelyek étrend-kiegészítőkkel, testápolási cikkekkel, dezodorokkal, tusfürdőkkel stb. kapcsolatosak, a látogatónak a weboldalon megjelenő elektronikus tartalomhoz való hozzáférése kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és az semmiképpen sem tekinthető – sem közvetlenül, sem közvetve – javaslatnak, ajánlásnak, tanácsnak vagy bátorításnak a kezelések alkalmazására vagy kezelés igénybe vételére, mivel a weboldal, bármilyen speciális vagy érvényes információkat is tartalmazzon, általános tájékoztatást nyújt, és nem helyettesítheti az orvosi diagnózist. Az a felhasználó, aki úgy dönt, hogy a weboldalon található információkra hagyatkozik, ezt saját felelősségére teszi, és a GR. SARANTIS SA nem felelős a felhasználó által ezen információk használatából elszenvedett károkért.

 • ÚJRAKÖZLÉS TILALMA

Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen weboldalra vonatkozó szerzői jogok, beleértve, de nem kizárólagosan, az összes dokumentumot, fájlt, szöveget, képet, grafikát és kiegészítő információt, valamint a weboldal általános arculatát, a GR. SARANTIS SA szerzői jogát képezik, minden vonatkozó jog fenntartása mellett. A GR. SARANTIS SA engedélyezi a felhasználó számára, hogy a jelen weboldalról kivonatokat vagy dokumentumokat másoljon és nyomtasson ki (kivéve a harmadik fél tulajdonában lévő és ilyenként megjelölt tartalmakat) a felhasználó általi nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, feltéve, hogy e dokumentumok vagy oldalak bármely másolata vagy kivonata tartalmazza az azokban szereplő összes szerzői jogot vagy egyéb tulajdonosjogi nyilatkozatot, valamint bármely felelősségkizárást. A GR. SARANTIS SA valamennyi logója és a védjegyek a GR. SARANTIS SA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel és nem reprodukálhatók. Eltérő rendelkezés hiányában tilos a weboldal tartalmának részben vagy egészben, bármilyen formában történő reprodukálása, beleértve a szerkesztést, a weboldalon és/vagy annak tartalmán alapuló bármilyen produkciós munka létrehozását, más weboldalakba, rendszerekbe történő elektronikus integrációt, elektronikus lehívást. A GR. SARANTIS SA előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül semmilyen más weboldalon nem lehet erre a weboldalra mutató linket elhelyezni. E korlátozott engedély kivételével a weboldalon semmi sem értelmezhető a GR. SARANTIS SA vagy bármely harmadik fél bármely szerzői jogával, szabadalmával vagy védjegyével kapcsolatos bármely egyéb jog vagy engedély garantálásaként. A jelen weboldalon említett valamennyi terméknév a SARANTIS csoport védjegye, kivéve azokat a márkákat, amelyekről feltüntettük, hogy azok más cégek tulajdonát képezik.

 • SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

A jelen weboldalon található minden tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, neveket, védjegyeket, logókat, grafikákat, illusztrációkat, fényképeket, videó- vagy hangfájlokat és általában bármilyen fájlt, a GR. SARANTIS SA szellemi tulajdonát képezi, és a nemzeti és nemzetközi szerzői jogi rendelkezések hatálya alá tartozik, harmadik felek kifejezetten elismert jogait kivéve. Ezért azt kifejezetten tilos a GR. SARANTIS SA kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül bármilyen módon, részben vagy egészben reprodukálni, újra közzétenni, másolni, tárolni, eladni, továbbítani, terjeszteni, kiadni, végrehajtani, letölteni, lefordítani, módosítani, kivéve, ha a jelen dokumentumban másként rendelkezünk. A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a jelen weboldal oldalain található összes tartalom a GR. SARANTIS SA bejegyzett védjegye vagy szellemi tulajdona, vagy harmadik felek (engedélyezést követően használt) tulajdonát képezi, és ezért a jogosulatlan használat büntetést vagy bírságot vonhat maga után.

 • A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGA

A weboldal felhasználója által a GR. SARANTIS SA rendelkezésére bocsátott valamennyi információ (beleértve, de nem kizárólagosan, a személyes információkat, know-how-t, megjegyzéseket, ötleteket, kérdéseket, technikákat, kivonatokat vagy más hasonló információkat) nem minősül bizalmas információnak. A GR. SARANTIS SA korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhatja, lemásolhatja és bármilyen célra felhasználhatja ezen információk egészét vagy bármely részét. A GR. SARANTIS SA semmilyen esetben sem akadályozza meg ezen információk felhasználását termékeinek fejlesztése, gyártása és népszerűsítése céljából.

 • HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS TARTALMA

A jelen weboldal tartalmazhat harmadik felek tulajdonában lévő tartalmakat (pl. cikkeket, adatokat vagy kivonatokat), valamint tartalmazhat olyan hiperlinkeket, amelyek harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakra irányítanak. A GR. SARANTIS SA a felhasználók kényelme érdekében tartalmat és linkeket biztosít ezen harmadik felekhez. A GR. SARANTIS SA az erről a weboldalról vagy ezen a weboldalon elérhető, harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakat vagy azok tartalmát nem ellenőrzi, és ezért a GR. SARANTIS SA nem támogatja, nem finanszírozza, nem ad tanácsot és nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik felek tulajdonában lévő weboldalak vagy azok tartalma kapcsán. Konkrétabban, a GR. SARANTIS SA nem vállal olyan állításból eredő semmilyen felelősséget, amely állítás szerint harmadik felek által birtokolt (akár ezen a weboldalon, akár bármely más weboldalon közzétett) tartalom bármely személy szellemi tulajdonjogát sérti, vagy az ezen a weboldalon található bármely információból vagy véleményből, illetve harmadik fél által birtokolt tartalomból eredő felelősséget sérti.

 • Hiperhivatkozások: 

Bár a jelen weboldal tartalmazhat hivatkozást más weboldalakra, ez a weboldal nem felelős azon más weboldalak tartalmáért és szolgáltatásaiért, amelyekre hivatkozik, és nem garantálja azok elérhetőségét. A GR. SARANTIS SA elutasít minden közvetlen vagy közvetett hozzájárulást, jóváhagyást, kapcsolatot, szponzorálást vagy együttműködést a hivatkozott oldalakkal, kivéve, ha az a jelen dokumentumban kifejezetten szerepel. A jelen weboldalra való belépéssel a weboldal látogatója/felhasználója tudomásul veszi, hogy a GR. SARANTIS SA nem felel azokért a problémákért, amelyek a jelen weboldalon feltüntetett vagy azon hivatkozott weboldalak látogatása/használata során felmerülhetnek, mivel ez a felelősség kizárólag az adott weboldalak felelősségi körébe tartozik.

 • SZOFTVERHASZNÁLAT

A jelen weboldalról letöltött szoftverek használata kizárólag a felhasználó saját belátása és általa a lehetséges kockázatok felmérése alapján történik. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a jelen weboldalról a saját számítógépére letöltött szoftver alkalmas legyen a számítógépén való használatra, és ne tartalmazzon vírusokat.

 • VÁLTOZÁSOK A WEBOLDALON - A JELEN ÁLLAPOT FELÜLVIZSGÁLATA

A SARANTIS SA fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal bármely részét vagy egészét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. A fentiek ellenére a GR. SARANTIS SA nem köteles a weboldalt naprakészen tartani. A jelen weboldal felhasználói nem jogosultak semmilyen kártérítésre azért, mert nem tudják igénybe venni a weboldal által kínált szolgáltatásokat.

A SARANTIS SA fenntartja a jogot arra, hogy az aktuális jogi információkat bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül felülvizsgálja. A felhasználóknak/látogatóknak mindig ellenőrizniük kell az esetleges változásokat, és ha továbbra is használják a weboldalt, akkor minden esetben azt feltételezzük, hogy a módosított feltételeket elfogadják. Ellenkező esetben tartózkodniuk kell a weboldal használatától/látogatásától.

 • KÉRDÉSEK

Minden kérdést e-mailben kérünk elküldeni a következő e-mail címre: hu-info@sarantisgroup.com

 • SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SARANTIS SA nagyon fontosnak tartja a weboldal felhasználói adatainak bizalmas kezelését, valamint személyes adataik biztonságát. Mi vagyunk felelősek az Ön által megadott valamennyi személyes adat kezeléséért. A GR. SARANTIS SA Adatvédelmi szabályzata

 • TOVÁBBI KAPCSOLATFELVÉTEL VÁLASZTÁSA A GR. SARANTIS SA RÉSZÉRŐL

Időről időre e-mailben vagy postai úton megkereshetjük Önt olyan termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve vállalatcsoportunk vállalatai és üzleti partnereink termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos olyan információkkal, amelyek érdekelhetik Önt (pl. a legújabb hírekkel kapcsolatos friss információk). Ha nem kíván ilyen információkat kapni, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően egyszerűen eldöntheti, hogy nem kíván ilyen információkat kapni, amennyiben Ön természetes személy vagy egyéni vállalkozó. Jogi személy esetén bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról, ha erről bármikor tájékoztat bennünket az alábbi e-mail címen:
hu-info@sarantisgroup.com. Mindkét esetben lehetőség van a tájékoztató e-mail üzenetről való leiratkozásra.

 • SÜTIK HASZNÁLATA

A GR. SARANTIS SA Sütik használatára vonatkozó szabályzata

 • HELYTELEN MAGATARTÁS

Az Önről gyűjtött és/vagy kapott információkat felhasználhatjuk az illegális tevékenységek vagy a hálózatunkat fenyegető, illetve a weboldal szolgáltatását más módon veszélyeztető tevékenységek kivizsgálására és ezek megelőzésének elősegítésére.

 • ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Feltételek), mivel ezek szabályozzák az Ön, mint felhasználó/tag státuszát a GR. SARANTIS SA által biztosított weboldal tekintetében. A weboldalra való csatlakozással és a weboldalon való böngészéssel Ön elfogadja, hogy a jelen feltételek – azok az időről időre módosított változatai szerint – Önre nézve kötelező érvényűek. A GR. SARANTIS SA bármilyen okból és értesítés nélkül jogosult a jelen Feltételeket megváltoztatni. A GR. SARANTIS SA mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen Feltételekben bekövetkező változásokat a jelen Weboldal kezdőlapján közzétett értesítéssel jelezze. A jelen Feltételek bármilyen módosításának hatálybalépését követően a Weboldal Ön általi további használata a módosítások elfogadásának minősül.

 • A FELHASZNÁLÓ-TAG KÖTELEZETTSÉGEI
 1. Az Ön jelen Weboldalt érintő tagsági státusza az Ön személyes státusza, és ezért az nem osztható meg más személyekkel. Abban az esetben, ha Ön a regisztrációja során felhasználónevet és/vagy jelszót vagy egyéb információt kap, Ön vállalja, hogy azokat biztonságos módon és bizalmasan kezeli, és vállalja, hogy (i) a GR. SARANTIS SA-t tájékoztatja, amint az Ön személyes felhasználónevének és/vagy jelszavának jogosulatlan közzététele vagy használata az Ön tudomására jut, és (ii) az ilyen jogosulatlan felhasználásból vagy közzétételből eredő bármely veszteségért vagy kárért Ön felel.
 2. Ön felelős a Weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges valamennyi berendezés biztosításáért és harmadik felek valamennyi kapcsolódó díjáért (pl. telefonköltségek és internetszolgáltatói díjak).
 3. Ön vállalja, hogy a jelen Weboldalt kizárólag a jelen Feltételeknek megfelelően használja. Abban az esetben, ha a jelen Weboldal Ön által történő jogosulatlan használata veszteséget vagy kárt okoz olyan személy(ek)nek, aki(k) ezt követően a GR. SARANTIS SA-val szemben bármilyen igényt támaszt(anak), Ön vállalja, hogy a GR. SARANTIS SA részére az ilyen igényből eredő minden veszteséget és/vagy kárt megtérít.
 4. A jelen Weboldal tagjaként Ön vállalja a következőket:

- A jelen Weboldalt a GR. SARANTIS SA által időről időre kiadott írásbeli utasításoknak megfelelően, illetve kizárólag a jelen Feltételek szerint meghatározott célra, vagy a GR. SARANTIS SA kiadványaiban vagy közleményeiben meghatározott módon használja,

- A Weboldal használata során sem tudatosan, sem akaratlanul nem sérti meg az Önre vagy az Ön által végzett bármely tevékenységre vonatkozóan joghatósággal rendelkező illetékes hatóságok jogi vagy szabályozási követelményeinek rendelkezéseit,

- A Weboldalt nem használja arra, hogy jogosulatlanul próbáljon meg hozzáférni a GR. SARANTIS SA rendszereihez vagy harmadik felek hálózataihoz,

- A Weboldalt nem használja üzleti vagy egyéb tevékenység folytatására, illetve törvény által tiltott tevékenységek végzésére,

- A Weboldalt nem használja olyan anyagok továbbítására, amelyek rágalmazó, sértő vagy fenyegető jellegűek, vagy amelyek harmadik felek jogait sértik, illetve olyan célra, amellyel bármely harmadik fél számára zavart, zaklatást vagy szükségtelen aggályokat okozna, vagy olyan üzenetek küldésére, amelyekről tudja, hogy azok valótlanok, illetve a Weboldalt ilyen célokra nem használja,

- Azonnal tájékoztatja a GR. SARANTIS SA-t a Weboldal bármilyen használata miatt Önnel szemben felmerülő bármilyen jellegű követelésről vagy keresetről, és a GR. SARANTIS SA kérésére azonnal megszünteti azt a tranzakciót, amellyel kapcsolatban Önt megvádolták, és

- Haladéktalanul tájékoztatja a GR. SARANTIS SA-t minden olyan változásról, amely az Ön regisztrációjának adatait érinti. Az Ön felelőssége, hogy regisztrációs adatait naprakészen tartsa.

- Köteles betartani a Weboldal összes Felhasználási feltételét.

 1. MEGSZÜNTETÉS. A GR. SARANTIS SA részére küldött értesítéssel Ön bármikor megszüntetheti tagságát ezen a Weboldalon.
 2. A GR. SARANTIS SA saját belátása szerint, illetve bármikor jogosult a Weboldal vagy a Weboldal bármely részének elérhetőségét az Ön részére küldött értesítéssel vagy anélkül megszüntetni. Abban az esetben, ha a GR. SARANTIS SA a jelen Weboldal elérhetőségét megszünteti, Ön tudomásul veszi, hogy a GR. SARANTIS SA az Ön tagsági státuszát azonnal inaktiválja, és az Ön tagsági státuszához kapcsolódó személyes adatokat törli.
 3. A GR. SARANTIS SA semmilyen felelősséget nem vállal az Ön által a jelen Weboldal rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő semmilyen veszteségért, függetlenül attól, hogy annak oka szerződésszegés vagy téves értelmezés, gondatlanság, vagy a GR. SARANTIS SA által elkövetett bármilyen egyéb vétség (vélelmezett jogellenes károkozás), beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, üzleti lehetőséget, vagy bármely Ön által elszenvedett olyan véletlen, következményes, pénzügyi vagy közvetett veszteséget vagy különleges veszteséget, amely a GR. SARANTIS SA-nak a weboldalra vagy a jelen feltételekre vonatkozó bármilyen felelősségéből eredően merült fel, függetlenül attól, hogy Ön konzultált-e a GR. SARANTIS SA-val az ilyen veszteség vagy kár lehetőségéről. E cikk alkalmazásában a GR. SARANTIS SA alkalmazottai, ügynökei, kapcsolt vállalkozásai és alvállalkozói is ide tartoznak.
 4. A GR. SARANTIS SA a jelen Weboldalt díjmentes szolgáltatásként biztosítja felhasználói részére.
 5. A jelen Weboldal látogatója/felhasználója köteles betartani a görög, európai és nemzetközi jog rendelkezéseit, valamint a távközlésre vonatkozó jogszabályokat, illetve köteles tartózkodni a Weboldal tartalmának és szolgáltatásainak bármilyen jogellenes és visszaélésszerű felhasználásától. A felhasználó/látogató által a vonatkozó szolgáltatásokkal való visszaélésből vagy azok nem megfelelő használatából eredő, a Weboldalon vagy az interneten okozott károkért kizárólag ő felel.
 6. Jogellenes vagy törvénytelen magatartás: A jelen Weboldal látogatója/felhasználója nem tehet közzé és nem továbbíthat a Weboldalon olyan pornográf, obszcén, becsületsértő, sértő, fenyegető, illegális vagy egyéb anyagot, amely bűncselekménynek minősülhet, vagy olyan magatartáshoz vezethet, amely bűncselekménynek minősülhet, polgári jogi felelősségre vonást eredményezhet, vagy egyébként bármilyen törvényi rendelkezést sérthet. Bár a GR. SARANTIS SA, illetve a jelen Weboldal létrehozásában, előállításában vagy közzétételében részt vevő bármely egyéb fél figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti vagy felülvizsgálhatja a továbbított tartalmakat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket, a GR. SARANTIS SA és a jelen weboldal létrehozásában, előállításában vagy közzétételében részt vevő valamennyi fél kizár minden felelősséget, amely azok tartalmából eredhet, beleértve a rágalmazás, szóbeli sértegetés, istenkáromlás, megszemélyesítés vagy szerzői jogok megsértése miatt felmerülő indikatív és nem korlátozó jellegű igényeket.
 7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11.1. A GR. SARANTIS SA a Feltételekkel és a Weboldal használatával kapcsolatos minden értesítést e-mailben küld meg az Ön által megadott utolsó ismert e-mail címre, vagy postai úton az utolsó ismert postai címre.

11.2. A GR. SARANTIS SA jogosult a jelen Feltételeket harmadik félre átruházni és/vagy alvállalkozókat – beleértve külső szolgáltatókat is – a jelen Feltételek szerinti jogainak és kötelezettségeinek teljesítésével megbízni.

11.3. Amennyiben a jelen Feltételek bármelyik cikkelye alkalmazhatatlannak minősül, az a többi cikkely érvényességét és alkalmazhatóságát nem érinti.

11.4. A jelen Feltételek az Ön és a GR. SARANTIS SA közötti teljes megállapodást jelentik, és azok a Weboldalhoz való hozzáférést és annak Ön általi használatát szabályozzák. A jelen Feltételek elsőbbséget élveznek az Ön és a GR. SARANTIS SA között a Weboldal használatával kapcsolatban létrejött bármely más írásbeli megállapodással szemben.

11.5. Különösen az IR (Investor Relations - Befektetői kapcsolatok) fejezet, vagy egyéb vonatkozó fejezetek tekintetében a jelen Feltételek a Görög Tőkepiaci Bizottság Szabályzatában foglaltaknak megfelelően értelmezendők.

11.6. 18 év alatti felhasználók esetében a személyes adatoknak a GR. SARANTIS SA weboldalán történő megadásához a szülők/gondviselők előzetes hozzájárulását minden esetben adottnak tekintjük.

 • ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen felhasználási szerződésre a görög jog rendelkezései, az európai jog irányelvei és szabályai, valamint a vonatkozó nemzetközi rendelkezések az irányadók, és az a jóhiszeműség, az ügyleti etika, valamint az irányadó jog gazdasági és társadalmi célja alapján értelmezendő. Ha egy rendelkezés jogszabályba ütközőnek és ezért érvénytelennek vagy semmisnek minősül, az automatikusan érvényét veszti, anélkül, hogy ez bármilyen módon befolyásolná a többi feltétel érvényességét. A jelen szerződés feltételeinek semmilyen módosítása nem vehető figyelembe, és az ilyen módosítás nem válik a szerződés részévé, ha azt nem fogalmazták meg írásban, és nem építették be a szerződésbe. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita tekintetében a görögországi Athén bíróságai az illetékes bíróságok.   

Change cookies consent Revoke cookies consent